mandag 26. mai 2014

monteringsvegring

Inspirasjon og monteringslyst kom til meg. Heilt ferdig strikka, manglar berre noko montering så er han klar til bruk.

Finishing 
Inspiration come to me. It's all done... the knitting that is. Just a little finishing and it's ready to wear.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg leser og setter stor pris på alle kommentarer.
I read and appriciate every single comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...